Sługa Boży brat Alojzy Kosiba OFM 1855 - 1939
76 rocznica - uroczystość upamiętniająca

Dnia 4 stycznia, w 76. rocznicę narodzin dla nieba Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, w wielickim kościele franciszkanów, gdzie spoczywają doczesne szczątki Brata Alojzego, odbyła się doroczna uroczystość upamiętniająca jego postać. Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Prowincjał Rufin Maryjka, natomiast okolicznościowe kazanie, ukazujące Sługę Bożego przez pryzmat jego relacji do ubogich, wygłosił Ojciec Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Alojzy Warot. W uroczystości wzięli udział przybyli z całej Polski kapłani i bracia franciszkańscy, pielgrzymi z Libuszy - rodzinnej miejscowości Brata Alojzego, ze swoim Księdzem Proboszczem, Zarząd Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Regionu Krakowskiego, przedstawiciele miejscowej wspólnoty zakonnej, na czele z Ojcem Gwardianem Jackiem Biegajło. Po Mszy Świętej, przy trumnie kryjącej doczesne szczątki Brata Alojzego, która znajduje się w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Księżnej Wielickiej, odmówiono modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby.

Powrót...