Sługa Boży brat Alojzy Kosiba OFM 1855 - 1939
List do braci

Drodzy Współbracia.

Z radością pragnę poinformować Was, iż dnia 14 czerwca br. odbędzie się w Rzymie Komisja Teologów odnośnie uznania heroiczności cnót Brata Alojzego. Znaczy to, iż Kongregacja zapoczątkowała proces prowadzący do wydania Dekretu o Heroiczności Cnót naszego Sługi Bożego. Opinia Komisji Teologów jest pierwszym etapem, jeśli zostanie on zakończony pomyślnie, to przechodzi się do drugiego etapu, którym jest Komisja Kardynałów. Jeśli także i jej opinia jest pozytywna, to wówczas ogłaszany jest odpowiedni Dekret. Biorąc pod uwagę, iż wszystko pójdzie pomyślnie, to należy spodziewać się zakończenia całego tego procesu do czerwca 2017 roku.

Zwracam się z prośbą, aby nasze wspólnoty w modlitwie polecały Duchowi Świętemu sprawę rozeznania heroiczności cnót Brata Alojzego. Serdecznie proszę, aby tę sprawę włączyć do codziennych modlitw i, jeśli jest to możliwe, odprawić przynajmniej jedną Mszę Świętą.

Kwestia domniemanego cudu jest cały czas otwarta. Podczas mojego  styczniowego spotkania w Kongregacji i w Postulaturze Generalnej Zakonu, przekazano mi wiele cennych informacji co do sposobu dalszego postępowania w tej sprawie.

Drodzy Bracia, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak cennym darem dla naszej Prowincji jest osoba Brata Alojzego. Zachęcam Was, abyście nieustannie propagowali Jego postać. Informujmy o możliwości zanoszenia próśb do Boga za Jego przyczyną, chociażby poprzez stronę internetową www.bratalojzy.pl.


Informuję także, że z okazji 77 rocznicy śmierci Sługi Bożego został zamieszczony na Jego stronie internetowej nowy filmik.

Sprawę beatyfikacji Brata Alojzego Kosiby kładę każdemu Bratu na sercu.

Pozdrawiam wszystkich w duchu braterstwa: O. Alojzy Warot OFM - wicepostulator

Powrót...