Sługa Boży brat Alojzy Kosiba OFM 1855 - 1939

Nowenna do Trójcy Przenajświętszej
o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby

Ojcze z nieba, Boże, Stwórco nasz i Panie, dzięki Ci składam, że obdarzyłeś sługę Twego, Brata Alojzego, cnotami wiary, nadziei i miłości, którymi promieniował w swoim życiu. – Błagamy Cię, Ojcze nasz, daj także nam łaskę żywej wiary, niezachwianej nadziei i doskonałej miłości, abyśmy Cię kochali, pełnili Twoją wolę i dążyli do Ciebie w całym naszym życiu. Amen.

Chwała Ojcu... Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże, dzięki Ci składamy, że powołałeś sługę Twego, Brata Alojzego, do swej świętej służby w zakonie św. Franciszka z Asyżu i uczyniłeś go doskonałym narzędziem Twojej miłości i miłosierdzia. – Błagamy Cię, Zbawicielu nasz, dopomóż nam wypełnić obowiązki naszego stanu i obdarz nas taką miłością do bliźnich, jakiej wzór dałeś nam w osobie Brata Alojzego. Amen.

Chwała Ojcu... Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, Pocieszycielu i Uzdrowicielu, dzięki Ci składamy, że tak hojnie obdarzyłeś sługę Twego, Brata Alojzego, swoimi darami, dzięki którym mógł nieść pomoc i pociechę ludziom spotykanym na drodze swego życia, zwłaszcza najuboższym. – Prosimy Cię, Duchu Święty, Boże, zachowaj nas od nieszczęść, niepowodzeń i upadków, daj nam siłę, abyśmy z pokorą i cierpliwością nieśli nasz codzienny krzyż jako wynagrodzenie za nasze grzechy, a w końcu otrzymali łaskę wiecznej chwały. Amen.

Chwała Ojcu... Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże, który przez modlitwy swego sługi, Brata Alojzego, obdarzasz łaskami tych wszystkich, którzy za jego pośrednictwem o nie proszą, wysłuchaj w Dobroci i Miłosierdziu swoim tej naszej pokornej prośby, którą do Ciebie zanosimy... i daj nam tę łaskę, której tak bardzo potrzebujemy... dla większej chwały Twojego Świętego Imienia. Amen.

Chwała Ojcu... Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Maryjo, Dziewico Niepokalana, ukochana Córko Ojca Przedwiecznego, Najświętsza Matko Bożego Syna, Oblubienico Ducha Świętego, Pani i Orędowniczko nasza, przez miłość, którą darzyłaś Brata Alojzego, wiernego sługę Twego Syna, błagamy Cię wstaw się za nami u Boga w Trójcy Jedynego i wyjednaj nam tę łaskę, o którą z gorącą wiarą i ufnością prosimy... Amen.

Zdrowaś Maryjo... Wspomożenie wiernych, módl się za nami!

 
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Brata Alojzego

Wszechmogący, wieczny Boże, racz przez wyniesienie na ołtarze wsławić sługę Twego, Brata Alojzego, który wielbił Cię w życiu nieustanną modlitwą, gorliwym pełnieniem obowiązków i czynną miłością względem najuboższych. Użycz mi za jego wstawiennictwem tej łaski, o którą Cię pokornie proszę... Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

O łaskach uzyskanych za wstawiennictwem Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby prosimy informować na adres:


O. Wicepostulator, ul. Reformacka 4, 31-012 Kraków

 lub 

O. Gwardian, ul. Brata Alojzego Kosiby 31, 32-020 Wieliczka.