Sługa Boży brat Alojzy Kosiba OFM 1855 - 1939
WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI SJ

Dnia 21 czerwca br., we wspomnienie liturgiczne św. Alojzego Gonzagi SJ, odbyła się w Wieliczce uroczysta Msza Święta, w której dziękowano za dar Czcigodnego Sługi Bożego Br.Alojzego Kosiby OFM i modlono się o jego beatyfikację. Mszy Świętej przewodniczył O. Prowincjał Jacek Koman OFM, a okolicznościowe kazanie wygłosił O. Wicepostulator Alojzy Warot OFM. W koncelebrze uczestniczyli również Bracia z miejscowej Wspólnoty, na czele z O. Proboszczem Jackiem Biegajło OFM. Wspomniana Msza Święta została odprawiona z racji 140. rocznicy wstąpienia Brata Alojzego do Zakonu św. Franciszka, jak również dla uczczenia jego zakonnego Patrona – św. Alojzego Gonzagi w „Alojzjańskim Roku Jubileuszowym”, ogłoszonym przez Papieża Franciszka z racji 450. Rocznicy urodzin tego jezuickiego kleryka.

W swojej homilii O. Wicepostulator powiedział m. in.: 

«Z życiorysu Sługi Bożego Br. Alojzego Kosiby wiemy, że wielkim nabożeństwem otaczał swojego zakonnego Patrona […]

Kiedy porównujemy życie Św. Alojzego z życiem Br. Alojzego, to zewnętrznie wszystko ich dzieli: kontekst historyczny, pochodzenie, wykształcenie, miejsce życia, ale przecież są to czynniki drugorzędne. Tym, co ich łączy, jest heroiczne spalanie się dla Boga i człowieka, zwłaszcza najbardziej potrzebującego. Obydwaj czynili to przez niezwykle poważne traktowanie powołania zakonnego: jeden przez zaledwie 6 lat u jezuitów, drugi przez 61 lat u franciszkanów, ale przecież „u Boga tysiąc lat jest jak jeden dzień, a jeden dzień, jak tysiąc lat” […]

            W dniu, w którym wraz z całym Kościołem oddajemy cześć Św. Alojzemu Gonzadze, pragniemy go gorąco prosić, aby swoim przemożnym wstawiennictwem u Boga wstawił się za beatyfikacją naszego Br. Alojzego. My wierzymy, iż już razem cieszą się oni radością, jaka płynie z oglądania Boga, a jednak prosimy Św. Alojzego, iżby wyprosił dla nas ten znak beatyfikacji pokornego Patrona Maluczkich, tak aby wiarę naszą znak ten umocnił i skierował na jeszcze większe chwalenie przeogromnych dzieł Boga».

 


Msza Święta w Wieliczce z okazji 79. rocznicy śmierci Sługi Bożego Brata Alojzego

Dnia 7 stycznia 2018 roku z Wieliczce została odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji 79. rocznicy śmierci Sługi Bożego Brata Alojzego. Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Prowincjał Jacek Koman, uczestniczyli w niej przedstawiciele Zarządu Prowincji, miejscowej Wspólnoty, Ojciec Wicepostulator w procesie o cudzie Janusz Wróbel, Wychowawcy i Alumni Wyższego Seminarium naszej Prowincji, Wychowawcy i Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce, inni Bracia, Parafianie z Libuszy oraz miejscowy Lud Boży...

Czytaj więcej...

Rekolekcje we Włocławku poświęcone osobie Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego

W dniach 17-20 grudnia 2017 Ojciec Wicepostulator Alojzy Warot wygłosił w naszej parafii we Włocławku rekolekcje adwentowe poświęcone osobie Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby.


Spotkanie z Ks. Arcybiskupem Markiem

28 listopada 2017 w Kurii Metropolitarnej w Krakowie odbyło się spotkanie O. Prowincjała Jacka Komana i Ojca Wicepostulatora Alojzego Warota z Ks. Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim w sprawie rozpoczęcia procesu o cudzie w Diecezji w Regensburgu. Ks. Arcybiskup przychylnie ustosunkował się do tej sprawy i podpisał list do Biskupa Diecezji w Regensburgu, prosząc o przeprowadzenie takiego procesu. Prośba ta uzasadniona jest faktem, iż według prawa kościelnego rzeczony proces odbywa się na terenie Diecezji w której dokonał się domniemany cud.


Nominacja O. Janusza Wróbla na funkcję Wicepostulatora w procesie o cudzie

Decyzją zarządu Prowincji O. Janusz Wróbel (Amberg, Niemcy) został mianowany na funkcję wicepostulatora w procesie o cudzie za przyczyną Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, jaki ma rozpocząć się na terenie Diecezji w Regensburgu, Niemcy. Decyzja ta została potwierdzona przez Ojca Postulatora Generalnego dnia 19 października 2017 roku.


Msza Święta dziękczynna w Jarosławiu

8 października 2017 roku w naszym kościele w Jarosławiu odbyła się Msza Święta dziękczynna za Dekret o Heroiczności cnót Brata Alojzego, z prośbą o jego beatyfikację. Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Wicepostulator Alojzy Warot. W wygłoszonej homilii powiedział on m. in: „Brat Alojzy Kosiba rozpoczynał swą wielką życiową przygodę przyjaźni z Chrystusem na wzór św. Franciszka z Asyżu właśnie tutaj, w Jarosławiu. Od ówcześnie zamieszkujących ten klasztor współbraci uczył się, co to znaczy być bratem mniejszym, ale niewątpliwie te jego pierwsze zakonne doświadczenia wzmacniane były kontaktami z tutejszym Ludem Bożym: jego wiarą, jego modlitwą i jego ludzką życzliwością, jakiej doświadczają w jarosławskim klasztorze franciszkanie od tylu już wieków”. 


DekretKONGREGACJA DO SPRAW ŚWIĘTYCH 

DEKRET O HEROICZNOŚCI CNÓT

SŁUGI BOŻEGO BRATA ALOJZEGO KOSIBY OFM

  

«Bracia… jako pielgrzymi i obcy na tym świecie służąc Panu w ubóstwie i pokorze, niech ufnie proszą o jałmużnę; i nie powinni wstydzić się tego, bo Pan dla nas stał się ubogim na tym świecie» (Reguła zatwierdzona Św. Franciszka z Asyżu, Rozdz. VI).

Droga świętości Sługi Bożego Alojzego Kosiby zrealizowała się w doskonałym przylgnięciu do powołania zakonnego, w naśladowaniu Chrystusa ubogiego i Ukrzyżowanego, według formy życia wytyczonej przez Świętego Franciszka z Asyżu w jego Regule. Jako prawdziwy brat mniejszy, pielgrzym na tym świecie, wypełniał przez długie lata i z heroiczną wiernością pokorną posługę kwestarza jako autentyczny szafarz miłości, realizując w pełni błogosławieństwo ewangeliczne, jakie Jezus kieruje do swoich uczniów mówiąc: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).

Sługa Boży urodził się 29 czerwca 1855 roku w Libuszy, w Diecezji Tarnowskiej (Polska), z rodziców Jana i Agnieszki Tomalskiej – gorliwych chrześcijan. W dniu swych narodzin został ochrzczony w swym kościele parafialnym imieniem Piotr.

Osierocony przez matkę w wieku trzech lat, wzrastał pod czujnym okiem ojca i jego drugiej żony. W rodzimej parafii otrzymał podstawowe wykształcenie szkolne, jak
i sakramenty. W rodzinie nauczył się żyć skromnie, dowartościowując pracę ręczną i będąc wrażliwym na potrzeby innych. Mimo zamiłowania do nauki, nie mogąc jednak realizować go ze względów ekonomicznych, wyuczył się zawodu szewca, który praktykował przez dwa lata w mieście Tarnowie.

Od młodości kultywował w sobie pragnienie bycia kapłanem, niemniej kiedy zrozumiał, iż jest dla niego niemożliwym wstąpić do seminarium, zdecydował się naśladować Pana jako prosty zakonnik. Dlatego też w miesiącu maju 1878 roku poprosił o przyjęcie do Prowincji Braci Mniejszych Reformatów pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej. Po krótkim okresie próby w klasztorze w Jarosławiu, został przeniesiony do klasztoru w Wieliczce, gdzie został przyjęty do nowicjatu. Przyjął imię zakonne Alojzy; śluby proste złożył 22 września 1880 roku, a profesję uroczystą 14 maja 1885 roku.

Dzięki wyjątkowemu postanowieniu przełożonych Brat Alojzy pozostał całe życie
w klasztorze w Wieliczne – siedzibie nowicjatu, aby jego oczywiste cnoty były przykładem dla młodych kandydatów do Zakonu. Rzeczywiście, Sługa Boży, wielki miłośnik modlitwy
i milczenia, był niezwykle gorliwy w zachowywaniu Reguły. Wstawał bardzo wcześnie i był zajęty aż do późnego wieczora. Nosił ubogi habit, zamieszkiwał prostą celę, był zawsze punktualny na wspólne zajęcia, oddawał się różnorodnym posługom domowym, poczynając od troski o pszczoły, po wyrabianie pasków zakonnych. Był zawsze serdeczny ze współbraćmi
i zanurzony w pogodnej radości.

Głównym polem apostolatu, jaki Pan przed nim roztoczył podczas sześćdziesięciu lat życia zakonnego, było zbieranie jałmużn, które pozwalało Bratu Alojzemu być blisko ludzi, ćwiczyć się nieustanie w praktykowaniu cnót ludzkich i chrześcijańskich, oraz osiągać owoc autentycznego i heroicznego posłuszeństwa. Sługa Boży, chodząc od domu do domu: radosny, pokorny, łagodny, był autentycznym ewangelizatorem. Wypełniając przykaz Reguły franciszkańskiej, która pozwalała mu wyciągać rękę przez umiłowanie ubóstwa Chrystusowego, z pokorą otrzymywał jałmużnę od dobrych ludzi, a jednocześnie rozdawał ewangeliczną mądrość, jaką Pan go hojnie ubogacił. Spotykając codziennie wielorakie
i różnorodne rzeczywistości ludzkie, Brat Alojzy wzywał do wiary, przyzywał do zachowywania przykazań Bożych, zapraszał do pojednania, doradzał wątpiącym, zawsze zachęcał do modlitwy, do jakiej wszyscy z pobożnością się przyłączali.

Oddany syn Kościoła rozprowadzał dobre lektury, pożyteczne do formowania sumień, i sprzyjał powołaniom do życia kapłańskiego i zakonnego, mówiąc do młodych o pięknie poświęcenia się na służbę Bogu. Jego obecność była przyczyną radości dla dzieci
i pocieszeniem dla chorych. W ten sam sposób, w jaki zaradzał nędzom duchowym, spieszył również do materialnych, albowiem spotykając się z ubogimi wyciągał ze swej [jałmużniczej] torby, aby dzielić się z braćmi, którzy także potrzebowali miłosierdzia.

Oprócz tego kwesta była dla Sługi Bożego szkołą pokory, albowiem niekiedy był odrzucany, obrażany, a nawet źle traktowany, co on od razu potrafił przebaczać dla miłości Bożej. Przemieszczając się z miejsca do miejsca, odmawiając różaniec lub koronkę franciszkańską, Brat Alojzy zachowywał postawę skupionej modlitwy i unikał próżnych rozmów. Ten sam duch skupienia kultywował w klasztorze, gdzie – jeśli nie był zajęty pracą – z pewnością można go było znaleźć w kościele przed Najświętszym Sakramentem lub obrazem Dziewicy Maryi.

Szczególne umiłowanie ubogich, jakie wyświadczało dobrodziejstwa podczas jego kwestarskich podróży, objawiało się również w klasztorze, gdzie na furcie przyjmował
i wspomagał potrzebujących, których nazywał: „moje paneczki”. 4 stycznia 1939 roku,
w wieku 84 lat, po powrocie z ostatniej trasy kwestarskiej, po spowiedzi generalnej i przyjęciu Wiatyku, Brat Alojzy oddał swą duszę Panu. Owego razu powrócił z kwesty wcześniej, aniżeli było to przewidziane, mówiąc: «Niedługo umrę i chcę umrzeć w klasztorze». Przejęty
i rozmodlony tłum wiernych uczestniczył w jego pogrzebie, manifestując sławę świętości [fama sanctitatis], jaka już za życia towarzyszyła Słudze Bożemu.

Dlatego też, przy nieustannym wzroście owej sławy, od 1963 do 1966 roku, odbył się w Kurii diecezjalnej w Krakowie Zwyczajny Proces Informacyjny. W posłuszeństwie nowemu prawodawstwu, w latach 2000-2001 miało miejsce Dochodzenie uzupełniające dla zebrania dokumentacji historycznej. Dekretem z 4 czerwca 2004 roku niniejsza Kongregacja Do Spraw Świętych uznała ważność prawną wymienionych wyżej procesów. Po przygotowaniu Positio, odbyła się według przewidzianej procedury dyskusja, czy Sługa Boży w stopniu heroicznym cnoty [teologalne i kardynalne w życiu swoim] wypełnił.

Dnia 14 czerwca 2016 roku miał miejsce Kongres Konsultorów Teologicznych
z wynikiem pozytywnym. Ojcowie Kardynałowie i Biskupi na Zwyczajnej Sesji dnia 4 lipca 2017 roku, której ja sam, Angelo Kard. Amato, przewodniczyłem, orzekli, iż Sługa Boży cnoty teologalne, jak i złączone z nimi cnoty kardynalne, wypełnił w sposób heroiczny.

Jego Świątobliwość Papież Franciszek, otrzymawszy dokładną relację o tym wszystkim od niżej podpisanego Kardynała Prefekta, a także po przyjęciu ocen Kongregacji Do Spraw Świętych oraz posiadając jej postanowienia, w dniu dzisiejszym ogłosił: Stwierdzamy, iż cnotami teologalnymi: Wiary, Nadziei i Miłości, tak względem Boga, jak
i bliźniego, a także cnotami kardynalnymi: Roztropności, Sprawiedliwości, Wstrzemięźliwości i Męstwa,
oraz innymi z nimi złączonymi, Sługa Boży Alojzy Kosiba
(w świecie Piotr), Brat laik, profes Zakonu Braci Mniejszych, w poszczególnych przypadkach, jak i co do skutków, [w życiu swoim] kierował się w stopniu heroicznym
.

Tenże dekret Ojciec Święty polecił opublikować zgodnie z prawem oraz przekazać do akt Kongregacji Do Spraw Świętych.

 

Dan w Rzymie, dnia 7 Miesiąca Lipca, Roku Pańskiego 2017.

 

 

                     ANGELO Kard. AMATO, S. D. B.

                                         Prefekt

 

                                                     + MARCELLO BARTOLUCCI

                                                              Abp tyt. Mevanii

                                                                           Sekretarz


Uroczystości w Wieliczce

W niedzielę, 1 października br., w naszym kościele w Wieliczce odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna za Dekret Kongregacji Do Spraw Świętych ogłaszający heroiczność cnót naszego Współbrata – Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby. Uroczystościom przewodniczył Biskup Pomocniczy Diecezji Krakowskiej Damian Muskus OFM. We wspomnianej Mszy Świętej wzięli udział: Postulator Generalny Zakonu O. Gianni Califano, Zarząd Prowincji, na czele z Ojcem Prowincjałem Jackiem Komanem, OjciecWicepostulator Alojzy Warot, były Wicepostulator O. Salezy Brzuszek, Bracia z miejscowej Wspólnoty, inni Bracia, którzy licznie przybyli z wielu klasztorów Prowincji, zwłaszcza z domów formacyjnych, oraz Lud wierny.

Na początku Eucharystii, wprowadzając w charakter wydarzenia i witając jego uczestników, przemówił Ojciec Gwardian miejscowej Wspólnoty Ariel Krzywda. Po Ewangelii Ojciec Postulator Generalny przekazał OjcuProwincjałowi Dekret, po czym został on odczytany w tłumaczeniu z łaciny na język polski przez Ojca Wicepostulatora Alojzego. Dekret ukazuje istotne aspekty życiorysu i profilu duchowego Brata Alojzego. Najważniejsza jego część brzmi następująco: Jego Świątobliwość Papież Franciszek, otrzymawszy dokładną relację o tym wszystkim od niżej podpisanego Kardynała Prefekta[Angelo Amato SDB], a także po przyjęciu ocen Kongregacji Do Spraw Świętych oraz posiadając jej postanowienia, w dniu dzisiejszym [tj. 7 lipca 2017 roku] ogłosił: Stwierdzamy, iż cnotami teologalnymi: Wiary, Nadziei i Miłości, tak względem Boga, jak i bliźniego, a także cnotami kardynalnymi: Roztropności, Sprawiedliwości, Wstrzemięźliwości i Męstwa, oraz innymi z nimi złączonymi, Sługa Boży Alojzy Kosiba (w świecie Piotr), Brat laik, profes Zakonu Braci Mniejszych, w poszczególnych przypadkach, jak i co do skutków, [w życiu swoim] kierował się w stopniu heroicznym

Następnie okolicznościowe kazanie wygłosił Biskup Damian, zwracając uwagę na ewangeliczny wymiar życia Brata Alojzego, jego piękno i aktualność. 

Po uroczystym Te Deum, przed błogosławieństwem końcowym głos zabrał Ojciec Postulator Generalny kładąc akcent na pokorę, prostotę i łagodność życia Brata Alojzego oraz wzywając do nieustawania w wysiłkach na rzecz jego beatyfikacji i zapewniając o swojej pomocy. Następnie Ojciec Prowincjał podziękował za posługę na rzecz beatyfikacji Brata Alojzego oraz wszystkim zebranym za obecność i modlitwę na Eucharystii dziękczynnej. Biskup Damian, ze swojej strony, zapewnił, iż z niecierpliwością czeka na dzień wyniesienia do chwały ołtarzy naszego Czcigodnego Sługi Bożego, aby w ten sposób móc radować się tym faktem z członkami bratniej Prowincji franciszkańskiej

Na zakończenie Mszy Świętej zebrani udali się do kaplicy, gdzie, pod macierzyńskim wzrokiem Matki Bożej Księżnej Wieliczki, przy doczesnych szczątkach Sługi Bożego Brata Alojzego została odmówiona modlitwa o jego beatyfikację. 

Ogłoszenie heroiczności cnót Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby jest bardzo ważnym momentem na drodze ku jego beatyfikacji. Kościół stwierdzając jego heroiczność w wypełnianiu cnót życia chrześcijańskiego, ukazuje nam Brata Alojzego nie tylko jako wzór do naśladowania, ale jednocześnie jako tego, który w Kościele godny jest czci. Stąd też od ogłoszenia Dekretu przysługuje Bratu Alojzemu zaszczytny tytuł „Czcigodny” (Venerabilis).

Prosząc Pana o dar beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Brata Alojzego, angażujmy się życie i posługę braci mniejszych z jego gorliwością, szerząc jego kult i modląc się teraz o błogosławieństwo Boże dla działań podjętych na rzecz procesu o cudzie za przyczyną naszego Czcigodnego Współbrata.


Dekret o heroiczności cnót Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM

W dniu dzisiejszym, tj. 7 lipca rano, Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji Jego Eminencję Kard. Angelo Amato SDB, Prefekta Kongregacji ds. Świętych i polecił tejże Kongregacji wydanie Dekretu odnośnie Heroiczności Cnót Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM.

https://ofm.org/blog/venerables-louis-paula-mariaelisabetta/


Postęp w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby
 
We wtorek 14 czerwca 2016 r. odbył się w Watykanie Kongres Teologów odnośnie do „Positio” Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM. W głosowaniu nad heroicznością cnót na 9 głosujących Sługa Boży Brat Alojzy otrzymał 9 głosów pozytywnych. Materiał na temat „Positio” jest na: http://ofm.krakow.pl/cms/index.php?page=positio-o-bracie-alojzym
 

List do braci


Drodzy Współbracia.

Z radością pragnę poinformować Was, iż dnia 14 czerwca br. odbędzie się w Rzymie Komisja Teologów odnośnie uznania heroiczności cnót Brata Alojzego. Znaczy to, iż Kongregacja zapoczątkowała proces prowadzący do wydania Dekretu o Heroiczności Cnót naszego Sługi Bożego. Opinia Komisji Teologów jest pierwszym etapem, jeśli zostanie on zakończony pomyślnie, to przechodzi się do drugiego etapu, którym jest Komisja Kardynałów. Jeśli także i jej opinia jest pozytywna, to wówczas ogłaszany jest odpowiedni Dekret. Biorąc pod uwagę, iż wszystko pójdzie pomyślnie, to należy spodziewać się zakończenia całego tego procesu do czerwca 2017 roku...

Czytaj więcej...

77 rocznica śmierci sługi Bożego brata Alojzego Kosiby

Dnia 3 stycznia 2016 roku, w przeddzień 77. rocznicy śmierci Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, w naszym kościele w Wieliczce odbyły się okolicznościowe uroczystości związane z tym wspomnieniem. Mszy Świętej przewodniczył O. Prowincjał Rufin Maryjka, a koncelebrowali: O. Wicepostulator, O. Gwardian z Wieliczki oraz Współbracia-Kapłani. W uroczystościach wzięli udział również Bracia zakonni naszej Prowincji, a także Klerycy. Uroczystość została uświetniona obecnością pielgrzymów z Libuszy, rodzinnej parafii Sługi Bożego, na czele z Księdzem Wikarym, a także z Niemiec (Amberg). Liczny udział wiernych jest kolejnym potwierdzeniem żywej pamięci i kultu, jakim cieszy się Brat Alojzy, nie tylko w rodzimych okolicach, ale i w dalszych, w tym i za granicą.  


Sługa Boży Brat Alojzy Kosiba - video

Zrealizowano nowy filmik o Słudze Bożym Alojzym Kosibie.


Kardynał Angelo Amato u brata Alojzego

26 października 2015 roku – w przeddzień beatyfikacji czcigodnej Służebnicy Bożej Klary Ludwiki Szczęsnej, współzałożycielki Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego - nasze Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce nawiedził Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych – Ksiądz Kardynał Angelo Amato SDB, wraz z Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz Panem Arturem Koziołem – Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka.  

Ksiądz Kardynał Angelo Amato, modlił się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby OFM przy doczesnych szczątkach Sługi Bożego oraz nawiedził celę zakonną Patrona Maluczkich.


Libusza - 160 rocznica urodzin Brata Alojzego

28 czerwca br. udała się Pielgrzymka z klasztoru wielickiego do Libuszy z okazji 160. rocznicy urodzin Brata Alojzego.
Uczestniczyli w niej: O. Wicepostulator Alojzy Warot, O. Gwardian Jacek Biegajło, O. Dyrektor Krzysztof Bobak, grupa wiernych oraz przedstawiciele uczniów naszego Liceum w Wieliczce.


Odpowiedź kard. Angelo Amato – Prefekta Kongregacji ds. Spraw Świętych na list Pana Burmistrza Miasta Wieliczki z dnia 11 maja 2015 roku

 

Z Watykanu, 30 maja 2015 

Prot. N. 1101-12/97

 

Panie Burmistrzu,

doszedł tutaj Pański list odnośnie Sprawy Sługi Bożego Alojzego Kosiby (1855-1939), laika profesa Zakonu Braci Mniejszych.

Odnośnie tego z radością pragnę poinformować Pana, iż mimo długiej listy Positiones, które czekają na swoją kolej, Sprawa wymienionego wyżej Sługi Bożego, chyba że wynikną jakieś sprawy nieprzewidziane, zostanie poddana studium Konsultantów Teologicznych Dykasterii w pierwszym semestrze roku 2016. Jeśli jego wynik będzie pozytywny, wówczas w odpowiednim czasie odbędzie się Zwyczajna Sesja Kardynałów i Biskupów.

Życząc Panu wszelkiego dobra, przekazuję Panu serdeczne pozdrowienia.

 

Angelo Card. Amato, S.D.B.

Prefekt

________________________

Szanowny Pan 

Artur Kozioł

Burmistrz Wieliczki

Ul. Powstania Warszawskiego, 1

32-202 WIELICZKA

POLSKA


List Burmistrza Wieliczki do kard. Angelo Amato

Dnia 11.05.2015 Burmistrz Wieliczki, w imieniu reprezentowanego Miasta, Pan Artur Kozioł, skierował do Prefekta Kongregacji ds. Świętych, kard. Angelo Amato, list postulacyjny w sprawie rychłego rozpatrzenia "Positio" odnośnie życia, cnót i opinii świętości Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby.


Dzień ku czci Brata AlojzegoW dniu 19.04.2015 w naszym klasztorze w Pilicy odbył się dzień ku czci Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, na który składały się okolicznościowe homilie, wygłoszone przez Ojca Wicepostulatora, oraz rozdawanie obrazków z Nowenną do Trójcy Przenajświętszej za przyczyną Brata Alojzego Kosiby.

Chrystus Zmartwychwstał

Wszystkim czcicielom Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, życzymy z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Bożej mocy do zwalczania wszelkich przeciwieństw i nadziei, która prowadzi do szczęścia. 


Brat Alojzy patronem spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Sługa Boży Brat Alojzy Kosiba był duchowym patronem spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich regionu krakowskiego, jakie miało miejsce w dniach 14.03.2015 w Sanktuarium św. Kazimierza Królewicza w Krakowie.


Dni ku czci Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby

W dniu 1.03.2015 w naszym klasztorze w Zakliczynie odbył się dzień ku czci Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby. Wierni w trakcie Mszy Świętych mieli możliwość wysłuchania okolicznościowej homilii, wygłoszonej przez Wicepostulatora procesu beatyfikacyjnego. Również wierni gromadzący się przy naszej wspólnocie klasztornej w Kętach w dniu 8.03.2015 mieli możliwość zapoznania się z sylwetką Sługi Bożego Brata Alojzego, zaprezentowaną w czasie Mszy Świętych przez Ojca Wicepostulatora. Po Mszach Świętych wierni otrzymywali obrazki zawierające tekst modlitwy o wyproszenie łaski za przyczyną Bożego Sługi.


Modlitwy w intencji próśb za wstawiennictwem Brata Alojzego

12.02.2015 w drugi czwartek miesiąca w klasztorze Wielickim zostaje wprowadzona praktyka Mszy Świętej i modlitw u grobu Brata Alojzego w intencji próśb zanoszonych do Boga za Jego wstawiennictwem. 


W sprawie beatyfikacji

Dnia 9.02.2015 Kardynał Stanisław Dziwisz rozmawiał w Watykanie na temat beatyfikacji Sługi Bożego Brata Alojzego z Kardynałem Prefektem Kongregacji ds. Świętych - Angelo Amato. 


76 rocznica - uroczystość upamiętniająca

Dnia 4 stycznia, w 76. rocznicę narodzin dla nieba Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby, w wielickim kościele franciszkanów, gdzie spoczywają doczesne szczątki Brata Alojzego, odbyła się doroczna uroczystość upamiętniająca jego postać. Mszy Świętej przewodniczył Ojciec Prowincjał Rufin Maryjka, natomiast...

Czytaj więcej...

76 rocznica śmierci sługi Bożego
brata Alojzego Kosiby (04.01.2014)

Dziś 76 rocznica śmierci sługi Bożego brata Alojzego Kosiby. Oddajemy w Państwa ręce stronę internetowa poświęconą franciszkańskiemu Jałmużnikowi, celem przybliżenia jego osoby oraz stworzenia możliwości zanoszenia próśb przed tron Boga za Jego wstawiennictwem.